• Pole wiadomości czata zostało powiększone do dwóch linijek tekstu
  • Naprawienie nieblokującego się przycisku przy niezmienionych notatkach
  • Zablokowanie kilkukrotnego rozbudowy obiektów przy wielokrotnym kliknięciu w przycisk
  • Poprawa literówek